Oost-Vlaams Kerngebied

Periode 01.10.2017 - 01.10.2020
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Aanvrager Provincie Oost-Vlaanderen
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Het Oost-Vlaams Kerngebied bestaat uit een netwerk van steden en kernen rond de centrumstad Gent. Het is een gebied dat goed ontsloten is door snelwegen, steenwegen en openbaar vervoer. Meer dan 620.000 mensen wonen, werken en ontspannen er. Tegen 2050 zou de bevolking met nog eens 100.000 à 160.000 mensen toenemen, een stijging van 15 a 25%.

Voor al deze mensen zullen er woningen, werkplekken en voorzieningen moeten worden georganiseerd. Om de leefkwaliteit te blijven garanderen en verbeteren, is er nood aan een gezamenlijke strategie voor de (ruimtelijke) ontwikkeling van het gebied.

De provincie Oost-Vlaanderen wil de ruimtelijke ontwikkeling van het netwerk van steden en stedelijke kernen rond Gent beter op elkaar afstemmen. Ze zal hiertoe een open werkatelier oprichten. Daarin zullen lokale besturen, intercommunales, kennisinstellingen, mobiliteitsactoren, de vastgoedsector, de regionale landschappen, het middenveld en de Provincie samen een strategie uitwerken om het Oost-Vlaams Kerngebied kwaliteitsvol en geïntegreerd te ontwikkelen.

Coördinator:
Charlotte Rosseel

Adres:

Provincie Oost-Vlaanderen

Dienst Ruimtelijke Planning

Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’

Woodrow Wilsonplein 2

9000 GENT

 

tel: 09 267 75 77

gsm: 0470 64 54 87Mail:
Klik hier
Meer info:

 

Documenten:

eindrapport (december 2020)