Landschapspark Drongengoed

Periode 22.08.2016 - 22.08.2019
Provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Gemeente Aalter, Beernem, Eeklo, Knesselare, Maldegem, Waarschoot, Zomergem
Aanvrager Regionaal Landschap Meetjesland vzw
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

In december 2015 werd het strategisch project goedgekeurd en in augustus 2016 ging de projectcoördinator aan de slag. Het gebied herbergt een unieke mix van waardevolle natuur en bos, ondernemend platteland en aantrekkelijke dorpen; het ligt in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen en strekt zich uit tot in West-Vlaanderen, gemeente Beernem. De kern van het landschapspark ligt ongeveer in het midden tussen Gent en Brugge (zo'n 20 km van beide steden). Op ruimere schaal maakt het deel uit van de Meetjeslandse bossengordel en grenst het aan het landschapspark Bulskampveld en de Lembeekse bossen. 

 

Met het strategisch project willen de partners het recreatief en toeristisch potentieel realiseren en de belevingswaarde van het gebied verhogen. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben er projecten opgestart op het vlak van mobiliteit, natuur, water, landschap, erfgoed en toerisme.

 

Om deze ontwikkeling verder te stroomlijnen wil het Regionaal Landschap Meetjesland vzw, indiener van het project, focussen op de verdere uitbouw van het gebied voor de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland. Daarnaast wil het Regionaal Landschap processen opstarten rond gebiedsspecifieke projecten. Door te werken rond deelprojecten waar álle actoren zich goed kunnen bij voelen, worden immers concrete oplossingen uitgewerkt die bijdragen tot de duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Tot slot wil het project de plaatselijke verbondenheid vergroten door lokale initiatieven te stimuleren.  

 

Minister Joke Schauvliege: “Via een projectsubsidie van 300.000 euro voor het Landschapspark Drongengoed draag ik graag bij tot een hernieuwde streekidentiteit en een versterking van de regionale aantrekkingskracht van dit bijzonder stukje Meetjesland.”

Resultaten

Bij de start van het strategisch project lag de klemtoon op verkenning en kennismaking met het oog op een eerste bijeenkomst van alle partners. In het najaar van 2016 ging de projectcoördinator langs bij de betrokken besturen, middenveldorganisaties, verenigingen en sleutelfiguren: hij stelde het project voor en de organisaties maakten hun verwachtingen kenbaar. Op 17 december 2016 kwamen alle partners een eerste maal samen op de Drongengoedhoeve: de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken besturen (ANB, provincies, gemeenten en RLM) werd ondertekend en het verdere traject werd uitgestippeld. Daarna hebben de partners hard gewerkt en overleg gepleegd om een gezamenlijk actieprogramma op te maken, waar iedereen zijn ambities in terugvindt. Op basis daarvan wordt de overlegstructuur verder uitgebouwd. In september 2017 wordt dit actieprogramma voorgelegd aan de stuurgroep.

 

Ondertussen heeft de projectcoördinator samen met de werkgroep "communicatie" initiatieven genomen om de vele facetten en uithoekjes van het landschapspark beter bekend te maken bij de inwoners: artikels in de landschapskrant, doe-artikels in de gemeentelijk infobladen en op websites (fietsen, wandelen, enz), en aankondigingen op de sociale media. In het voorjaar werden de inwoners uitgedaagd om hun spetterend en kwalitatief idee rond het landschapspark in te dienen; ze maken kans op een financiële ondersteuning om hun idee ook zelf te realiseren. Laureaten worden in het najaar bekend gemaakt.  

Coördinator:
Wouter Deventer

Adres:

Regionaal Landschap Meetjesland
Marktstraat 65
9990 MALDEGEM

tel: +32 50 70 00 42
gsm: +32 473 85 14 80

 Mail:
Klik hier