Stationsomgeving Kortrijk

Periode 01.01.2008 - 30.04.2011
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Aanvrager Stad Kortrijk
Subsidiebedrag 180.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Ten zuidwesten van het centrum van de stad Kortrijk ligt de stationsbuurt, met in de onmiddellijke omgeving het Conservatoriumplein, Kortrijk-Weide en de Blekerij. Samen vormen zij het westelijke deel van de stadskern, de zogenoemde ‘westelijke banaan’. De stad wil dit gebied samen met verschillende partners ontwikkelen en zo de stadskern uitbreiden met een volwaardige en levendige buurt. Het strategisch project bestaat uit drie deelprojecten: het masterplan stationsomgeving, de ontwikkelingen op het Conservatoriumplein en Kortrijk Weide waar er plaats komt voor wonen, winkelen, ondernemen en onderwijs.

Resultaten

De subsidie van de Vlaamse overheid heeft gezorgd voor een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak van de westelijke banaan waardoor de projectcoördinator en het projectteam een aantal zaken konden oplossen en/of uitklaren. De schaal van het programma is bepaald, verschillende instrumenten van de partners zijn gekoppeld (stadsvernieuwingsprojecten, stationsproject,…), de interne en externe versnippering van administraties weggewerkt, de PPS-constructies opgezet, de financieringsmogelijkheden uitgezocht en de positie van de regisseur bepaald. Daarbij is geïntegreerd gewerkt met de inzet van de juiste instrumenten, zijn de verschillende programma’s en fases op elkaar afgestemd, de verschillende spelers verzoend, de bovenlokale verankering van de programma’s en de invulling verzekerd, en het participatie- en communicatietraject opgezet.

In de beginfase van het strategisch project lag de focus op de ontwikkelingen op het Conservatoriumplein. Dit is geëvolueerd naar een samenhangende aanpak voor het hele gebied:

  • Het uitbouwen van een kennis-as, met onder meer Kortrijk-Weide – waar een oud rangeercomplex tot een nieuw stadsdeel van 7 ha wordt omgevormd – en Site C – waar onder andere de nieuwe bibliotheek komt – tot aan het station.
  • Het afstemmen en ontwikkelen van een duurzame mobiliteit op deze site, met name het multimodaal knooppunt aan het station. Verder staat in de stationsomgeving en aan het Conservatoriumplein de verdichting van het stedelijke weefsel voorop, en de publieke functies op Kortrijk Weide met een politiekantoor, de bouw van Centra voor Volwassenen Onderwijs en een Jongeren Ontmoetingscentrum.
  • Het invullen en de groene aanpak van de openbare ruimte tussen de drie deelprojecten. De projectcoördinatie werd in de werking van de Stad Kortrijk ingebed. Een strategische cel coördineert de projecten en wordt rechtstreeks gesuperviseerd door de burgemeester. Geleidelijk aan is de aanpak van het project meer integraal en is die aan de langetermijnstrategie van de stad gekoppeld. De projectcoördinator – die deel uitmaakt van de cel – kan voor de realisatie van het project een beroep doen op de expertise van de verschillende stadsdiensten.

Ook op het vlak van communicatie en participatie is er gekozen voor een totaalaanpak. De regie van het participatietraject komt in handen van een gebiedswerker.

Door de gelijktijdige en gezamenlijke aanpak qua visie, programma en uitvoering wordt dit project binnen en buiten de stadsorganisatie gedragen. Na de beëindiging van de subsidiëring heeft de Stad Kortrijk samen met de partners het strategisch project verdergezet.

Coördinator:
Pieter Jacobs, opgevolgd door Machteld Claerhout

Adres:
Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 KORTRIJK

tel: +32 56 27 70 28
gsm: +32 498 90 91 00


Mail:
Klik hier
Meer info:
 
Documenten: