STRATEGISCHE PROJECTEN

2020 - TWAALFDE OPROEP - ZEVEN SUBSIDIES TOEGEKEND

 

Ruim 2 miljoen euro voor 7 nieuwe strategische projecten. 

Voor de twaalfde keer organiseerde de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. 

Volgende ZEVEN projecten ontvangen een nieuwe subsidie 

Deze oproep is een initiatief van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid – tel. 02 553 11 89 / e-mail: strategische.projecten@vlaanderen.be 

 

2020 - VIER VERWERVINGSSUBSIDIES TOEGEKEND

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim één miljoen euro in strategische projecten waarbij gronden en infrastructuur aangekocht worden voor ontwikkelingen die Vlaanderen ten goede komen. De subsidies worden verleend aan de gemeente Grobbendonk en de stad Lier, de stad Antwerpen en de gemeente Brasschaat.

Het persbericht van 2 december 2020 hierover vindt u HIER.

 

2020 - TWAALFDE OPROEP

 

Al voor het twaalfde opeenvolgende jaar lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die via een concreet project willen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen.

De indieningstermijn liep tot en met 17 juli 2020. Er zijn 15 aanvraagdossiers ingediend. Deze zullen worden beoordeeld door een commissie, waarna de bevoegde minister de subsidies zal toekennen.

 

2019 - ELFDE OPROEP - ZES SUBSIDIES TOEGEKEND

 

Al voor het elfde jaar op rij organiseerde de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor publieke actoren, die eventueel in samenwerking met private actoren, via een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. 

In 2019 werden er voor de elfde oproep 21 aanvragen ontvangen en beoordeeld door een commissie van deskundigen. Zes aanvragen werden geselecteerd en ontvangen elk een subsidie van 300.000 euro.

Alle verdere informatie en documenten kan u via DEZE link vinden. 

Over de voorbije tien jaren zijn er al heel wat prachtige projecten in de steigers gezet die uitvoering geven aan het Vlaams ruimtelijk beleid.  

 

10 JAAR STRATEGISCHE PROJECTEN

 

In 2018 werd voor de tiende keer een oproep voor strategische projecten georganiseerd. Zes nieuwe projecten werden geselecteerd, zie hier het resultaat.

Dit was ook het ideale moment om terug te blikken op alle realisaties van de afgelopen jaren. Daarom werd op 18 september 2018 een feestelijk leer- en netwerkmoment georganiseerd in Gent.

Het programma bestond uit:

Inleiding en presentatie 1

  1. Verwelkoming door Joke Schauvliege, oud-Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  2. 10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef - Departement Omgeving,  afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  3. Programma regie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck - Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - stad Gent
  4. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus - secretaris-generaal Departement Omgeving
  5. Strategisch project Oude Havengebieden Oostende: Sara De Greve - projectcoördinator presentatie 2
  6. Strategisch project Open ruimte in en om Mechelen: Myrtle Verhaeven - projectcoördinator presentatie 3

De publicatie '10 jaar strategische projecten' is via deze link beschikbaar.

_____________________________________________________________________

Een van de manieren waarop ruimtelijke plannen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. Er worden subsidies verleend als bijdrage in de loon- en werkingskosten van de projectcoördinatie en als bijdrage voor het voeren van een grondbeleidsstrategie voor de verwerving van gronden of constructies op strategische plaatsen. Dit is sinds 2007 geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05 oktober 2007


OVERZICHT VAN ALLE SUBSIDIES VOOR PROJECTCOÖRDINATIE

Besluit Vlaamse Regering 4 juni 2004: 14 strategische projecten

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007:


VERWERVINGSSUBSIDIES

Aanvragen voor verwervingssubsidies kunnen ingediend worden binnen de subsidieperiode van het strategisch project en voor 1 november van elk kalenderjaar.

Op het kaartje hieronder kan u alle strategische projecten bekijken.

In de kijker

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim 2 miljoen euro in 7 nieuwe strategische projecten

 

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim één miljoen euro in verwervingssubsidies voor strategische projecten

 

Twaalfde oproep gelanceerd

 

Elfde oproep - zes subsidies toegekend

Nieuwe projecten 2019
 

Publicaties

 

10 jaar Strategische Projecten

Planning in uitvoering - strategische projecten in het Vlaams ruimtelijk beleid