STRATEGISCHE PROJECTEN

10 JAAR STRATEGISCHE PROJECTEN

In 2018 werd voor de tiende keer een oproep voor strategische projecten georganiseerd. Het ideale moment dus om terug te blikken op alle realisaties van de afgelopen jaren.

Daarom werd op 18 september 2018 een feestelijk leer- en netwerkmoment georganiseerd in Gent.

Het programma bestond uit:

Inleiding en presentatie 1

 1. Verwelkoming door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 2. 10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef - Departement Omgeving,  afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
 3. Programmaregie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck - Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - stad Gent
 4. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus - secretaris-generaal Departement Omgeving
 5. Strategisch project Oude Havengebieden Oostende: Sara De Greve - projectcoördinator presentatie 2
 6. Strategisch project Open ruimte in en om Mechelen: Myrtle Verhaeven - projectcoördinator presentatie 3

De publicatie '10 jaar strategische projecten' is via deze link beschikbaar.

_____________________________________________________________________

Een van de manieren waarop ruimtelijke plannen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. Er worden subsidies verleend als bijdrage in de loon- en werkingskosten van de projectcoördinatie en als bijdrage voor het voeren van een grondbeleidsstrategie voor de verwerving van gronden of constructies op strategische plaatsen. Dit is sinds 2007 geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05 oktober 2007

 

PROJECTCOÖRDINATIE

Naar aanleiding van de negende oproep 2017, besliste minister Schauvliege de goedkeuring van een subsidie projectcoördinatie voor vier nieuwe strategische projecten.

Meer informatie: klik hier.


 

OVERZICHT VAN ALLE SUBSIDIES VOOR PROJECTCOÖRDINATIE:

Besluit Vlaamse Regering 4 juni 200414 strategische projecten ( 0,1 MB)

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007:

 • eerste oproep (2008-2009): 10 strategische projecten
 • tweede oproep (2009-2010): 7 strategische projecten ( 0,1 MB)
 • derde oproep (2010-2011): 6 strategische projecten ( 0,1 MB)
 • vierde oproep (2011-2012): 5 strategische projecten ( 0,45 MB)
 • vijfde oproep (2012-2013): 10 strategische projecten
 • zesde oproep (2013-2014): 9 strategische projecten
 • zevende oproep (2015 – 2019): 9 strategische projecten
 • achtste oproep (2016-2017): 7 strategische projecten
 • negende oproep (2017-2018): 4 strategische projecten

 


VERWERVINGSSUBSIDIES

Aanvragen voor verwervingssubsidies kunnen ingediend worden binnen de subsidieperiode van het strategisch project en voor 1 november van elk kalenderjaar. In 2016 is door minister Schauvliege aan 2 strategische projecten een belofte voor verwervingssubsidie toegekend: verwervingssubsidies 2016.

 

Op het kaartje hieronder kan u alle strategische projecten bekijken.

In de kijker

Publicaties

 

10 jaar Strategische Projecten

Planning in uitvoering - strategische projecten in het Vlaams ruimtelijk beleid