Verwervingssubsidies

De Vlaamse overheid subsidieert sinds 2005 de projectcoördinatie van strategische projecten. Sinds 2009 kunnen actoren van deze strategische projecten ook aanvragen indienen voor een subsidie van de verwerving van gronden of constructies die bij de realisatie van het project een publieke functie krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat er binnen het strategisch project duidelijke afspraken werden gemaakt voor het grondbeleid in het gebied.

Aanvragen voor verwervingssubsidies kunnen ingediend worden binnen de subsidieperiode van het strategisch project en steeds voor 1 november van elk kalenderjaar. Klik hier voor het aanvraagformulier verwervingssubsidie.

 

NAAR DE PROJECTEN


 

Meer weten?


Centraal Station Antwerpen


Zennevallei


Fort Duffel


Douanekantoor Maasvallei