Oproepen

Elfde oproep 2019  

 

Zes nieuwe subsidies voor strategische projecten in kader van de elfde oproep  

In 2019 werden er voor de elfde oproep 21 aanvragen ontvangen en beoordeeld door een commissie van deskundigen. Zes aanvragen werden geselecteerd en ontvangen elk een subsidie van 300.000 euro:

 1. Zennevallei in transitie naar een veerkrachtige ruimte - provincie Vlaams-Brabant
 2. Werken aan de Groene Noordrand - Regionaal Landschap Brabantse Kouters
 3. Landschap van Erembald tot Kravaalbos - Regionaal Landschap Schelde-Durme
 4. Mechelen, Ragheno, stadswijk van de toekomst - stad Mechelen
 5. Reconversie militaire basis Koksijde - Provincie West-Vlaanderen
 6. Nationaal Park Hoge Kempen 20-40 - Regionaal Landschap Kempen en Maasland

 

Met de strategische projecten wil Vlaanderen de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de betreffende gebiedscoalities in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling uit het Regeerakkoord ‘geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor ruimtelijke transformatie’ voor een stuk gerealiseerd.

De strategische projecten worden gecoördineerd door het departement Omgeving.

 


Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. 

Voorwaarden

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren. 

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier): 

 • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces 

 • Voorbeeld- en signaalfunctie 

 • Integraal karakter (meerdere aspecten) 

 • Stimuleert een vernieuwingsproces 

 • Vergroot de functionele verwevenheid 

 • Administratieve en institutionele complexiteit 

 

VormSinds de goedkeuring van het subsidiebesluit in 2007 werden er elf oproepen gelanceerd:
 

Eerste oproep (2008 - 2009)

Tweede oproep (2009 - 2010)

Derde oproep (2010 - 2011)

Vierde oproep (2011 - 2012)

Vijfde oproep (2012 - 2013)

Zesde oproep (2014)

Zevende oproep (2015)

Achtste oproep (2016)

Negende oproep (2017)

Tiende oproep (2018)

Elfde oproep (2019)

 


 

Besluit Vlaamse Regering 5/10/2007 (BS 27/11/2007)

Nota Vlaamse regering goedkeuring

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Stijn De Coutere 
Strategische projecten
Departement Omgeving
Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Telefoon: 02 553 11 71

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

02 553 11 71
e-mail