Achtste Oproep 2016

 

Binnenkort (begin 2017) wordt een negende oproep voor de subsidie van strategische projecten gelanceerd.
Verdere info volgt weldra.


Informatie vorige oproep:

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk.

Tot 800.000 euro subsidie per project:

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren.

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

Voorwaarden:

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren.

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces
  • Voorbeeld- en signaalfunctie
  • Integraal karakter (meerdere aspecten)
  • Stimuleert een vernieuwingsproces
  • Vergroot de functionele verwevenheid
  • Administratieve en institutionele complexiteit

Een aanvraag indienen:

Bezorg het aanvraagformulier vergezeld van de vereiste bijlagen aan Strategische Projecten, Departement Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19, bus 10. Dit dient uiterlijk op 1 juli 2016 verzonden te zijn via aangetekend schrijven of ter plaatse overhandigd te worden.

Een commissie van deskundigen zal de ingediende projecten beoordelen en rangschikken. De bevoegde minister beslist vervolgens op basis van de beschikbare budgetten over de hoogst gerangschikte projecten. De volledige voorwaarden en procedure voor het bekomen van subsidies worden uiteengezet in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

Bezorg ons ook een digitale versie van het aanvraagformulier en de bijlagen. Dit helpt ons bij de verwerking van uw aanvraagdossier.

Aanvraagformulier achtste oproep 

Besluit Vlaamse Regering 5/10/ 2007 (BS 27/11/2007)

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@rwo.vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Carine Saelens
Strategische projecten
Departement Ruimte Vlaanderen
Koning Albert-II laan 19 bus 10, 1210 Brussel
Telefoon 02 553 11 71

Meer informatie

Departement Ruimte Vlaanderen

Afdeling Gebieden en Projecten

Koning Albert II-laan 19 bus 12
1210 Brussel

02 553 11 71
email