Oproepen

Ten minste één keer per jaar wordt een oproep gelanceerd die bestemd is voor publieke actoren die een concreet strategisch project realiseren en zo bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen.

Dat project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau, samenwerking met private partners is mogelijk. De projecten zorgen voor de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Ze hebben een impact hebben op Vlaams niveau, en vertrekken vanuit bestaande visies. Ze stimuleren de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied.

Een commissie beoordeelt per oproep de aanvragen. Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie tot 80% van de gemaakte kosten en tot maximaal 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. 

De tiende oproep 2018 is gelanceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 25 mei 2018. Alle informatie en documenten kan je via deze link terugvinden.

 


 

Sinds de goedkeuring van het subsidiebesluit in 2007 werden er negen oproepen gelanceerd:
 

Eerste oproep (2008 - 2009)

Tweede oproep (2009 - 2010)

Derde oproep (2010 - 2011)

Vierde oproep (2011 - 2012)

Vijfde oproep (2012 - 2013)

Zesde oproep (2014)

Zevende oproep (2015)

Achtste oproep (2016)

Negende oproep (2017)

 


 

Besluit Vlaamse Regering 5/10/ 2007 (BS 27/11/2007)

Nota Vlaamse regering goedkeuring

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Carine Saelens
Strategische projecten
Departement Ruimte Vlaanderen
Koning Albert-II laan 19 bus 10, 1210 Brussel
Telefoon 02 553 11 71

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

02 553 11 71
email