Oproepen

 Twaalfde oproep 2020

 

Ten minste één keer per jaar wordt een oproep gelanceerd die bestemd is voor publieke actoren die een concreet strategisch project realiseren en zo bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. 

Dat project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen.

De projecten zorgen voor de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Ze hebben een impact op Vlaams niveau, en vertrekken vanuit bestaande visies. Ze stimuleren de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied. 

Een commissie beoordeelt per oproep de aanvragen. Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie tot 80% van de gemaakte kosten en tot maximaal 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. 

De TWAALFDE oproep 2020 is gelanceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 juli 2020. Alle informatie en documenten kan u via DEZE link terugvinden. 

Klik HIER voor een overzicht van de geselecteerde strategische projecten. Sinds de goedkeuring van het subsidiebesluit in 2007 werden er elf oproepen gelanceerd.

 

De strategische projecten worden gecoördineerd door het departement Omgeving.

 


Met de strategische projecten wil Vlaanderen de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de betreffende gebiedscoalities in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling uit het Regeerakkoord ‘geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor ruimtelijke transformatie’ voor een stuk gerealiseerd.

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. 

Voorwaarden

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren. 

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier): 

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces 

  • Voorbeeld- en signaalfunctie 

  • Integraal karakter (meerdere aspecten) 

  • Stimuleert een vernieuwingsproces 

  • Vergroot de functionele verwevenheid 

  • Administratieve en institutionele complexiteit 

 

VormSinds de goedkeuring van het subsidiebesluit in 2007 werden er elf oproepen gelanceerd:
 

Eerste oproep (2008 - 2009)

Tweede oproep (2009 - 2010)

Derde oproep (2010 - 2011)

Vierde oproep (2011 - 2012)

Vijfde oproep (2012 - 2013)

Zesde oproep (2014)

Zevende oproep (2015)

Achtste oproep (2016)

Negende oproep (2017)

Tiende oproep (2018)

Elfde oproep (2019)

 


 

Besluit Vlaamse Regering 05/10/2007 (BS 27/11/2007)

Nota Vlaamse regering goedkeuring

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Stijn De Coutere 
Strategische projecten
Departement Omgeving
Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Telefoon: 02 553 11 89

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

02 553 11 89
e-mail