Oproepen

 Twaalfde oproep 2020

 

Overzicht van de geselecteerde strategische projecten uit de twaalfde oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007): 

Project  

Provincie  

Subsidiebedrag  

IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer in de Westhoek 

Provincie West-Vlaanderen 

300 000 euro 

HORIZON+ - Voor connectiviteit met het Zoniënwoud 

Provincie Vlaams-Brabant 

300 000 euro 

Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete 

RL Kleine en Grote Nete 

300 000 euro 

Grenspark Groot Saeftinghe 

EGTS Linieland van Waas & Hulst 

297 600 euro 

OnverGETElijk! 

Provincie Vlaams-Brabant 

300 000 euro 

Walden – Wouden, akkers en landschappen langsheen de Dijlevallei 

Provincie Vlaams-Brabant 

300 000 euro 

Revitalisering Zeebrugge 

Stad Brugge 

300 000 euro 

 

 Verdere informatie vindt u HIER.


Met de strategische projecten wil Vlaanderen de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de betreffende gebiedscoalities in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling uit het Regeerakkoord ‘geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor ruimtelijke transformatie’ voor een stuk gerealiseerd.

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. 

Voorwaarden

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren. 

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier): 

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces 

  • Voorbeeld- en signaalfunctie 

  • Integraal karakter (meerdere aspecten) 

  • Stimuleert een vernieuwingsproces 

  • Vergroot de functionele verwevenheid 

  • Administratieve en institutionele complexiteit 

 

VormSinds de goedkeuring van het subsidiebesluit in 2007 werden twaalf oproepen gelanceerd:
 

Eerste oproep (2008 - 2009)

Tweede oproep (2009 - 2010)

Derde oproep (2010 - 2011)

Vierde oproep (2011 - 2012)

Vijfde oproep (2012 - 2013)

Zesde oproep (2014)

Zevende oproep (2015)

Achtste oproep (2016)

Negende oproep (2017)

Tiende oproep (2018)

Elfde oproep (2019)

Twaalfde oproep (2020)

 


 

Besluit Vlaamse Regering 05/10/2007 (BS 27/11/2007)

Nota Vlaamse regering goedkeuring

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Stijn De Coutere 
Strategische projecten
Departement Omgeving
Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Telefoon: 02 553 11 89

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

02 553 11 89
e-mail