Bijkomende oproepen

Naast een reguliere oproep kan beslist worden om bijkomende oproepen te lanceren. In 2012 organiseerde de Vlaamse overheid een bijkomende oproep gericht op het thema 'stadsregio's': Naar een vernieuw(en)de aanpak van stedelijke gebieden in stadsregionaal perspectief!

Het doel van deze extra oproep was om vanuit een geobjectiveerde evaluatie-oefening van de actieprogramma’s, opgesteld in het kader van de stedelijke afbakeningsprocessen, te komen tot een (vernieuwd) ruimtelijk programma voor effectieve realisatie op het terrein.

Er werden twee strategische projecten geselecteerd:

Project Provincie Subsidiebedrag
 Stadsregio Kortrijk ReKover  West-Vlaanderen  160 000 euro
 Stadsregio Turnhout  Antwerpen  200 000 euro


Voor meer informatie: perstekst 28 januari 2013 ( 0,45 MB).

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

02 553 11 71
email