Workshops strategische projecten

Ruimte Vlaanderen organiseert regelmatig workshops waarin de coördinatoren van strategische projecten ervaringen kunnen uitwisselen. De presentaties in de workshops geven meer informatie over de werking van het subsidie-instrument en over de verschillende strategische projecten.

 

Projectcoördinatoren en medewerkers van het Departement Omgeving reflecteerden op deze dag samen over de werking en de toekomst van strategische projecten. Het leermoment bouwt verder op de opgemaakte balans en leerpunten uit ‘Tien jaar oproep strategische projecten’. Op het leermoment werden samen een aantal thema’s uitgediept en suggesties geformuleerd. Het leermoment werd voorbereid en georganiseerd in samenwerking met het bureau Endeavour.

Hier vindt u het verslag en de presentaties van het leermoment.