Beleid en Regelgeving

Wat de ruimtelijke planning betreft is er in de loop der jaren een stevige basis gelegd voor de strategische projecten. Beleidsuitspraken met betrekking tot de strategische projecten zijn ingeschreven in:

 

Ruimtelijk beleid

 

Regelgeving ruimtelijke ordening

 

Sectoraal beleid en regelgeving