Achtergrondinfo

In deze rubriek kan u zich verder verdiepen in de achtergrond en situering van het instrument 'strategisch project' in de ruimtelijke planning. Belangrijke en terugkerende krachtlijn is de gezamenlijke zoektocht van Vlaamse actoren om (gebiedsgerichte) projecten op een meer efficiënte en effectieve manier te realiseren.

De achtergondinformatie wordt opgedeeld in vijf groepen: