STRATEGISCHE PROJECTEN

2020 - TWAALFDE OPROEP

 

Al voor het twaalfde opeenvolgende jaar lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die via een concreet project willen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen.

De indieningstermijn liep tot en met 17 juli 2020. Er zijn 15 aanvraagdossiers ingediend. Deze zullen worden beoordeeld door een commissie, waarna de bevoegde minister de subsidies zal toekennen.

 

2019 - ELFDE OPROEP - ZES SUBSIDIES TOEGEKEND

 

Al voor het elfde jaar op rij organiseerde de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor publieke actoren, die eventueel in samenwerking met private actoren, via een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. 

In 2019 werden er voor de elfde oproep 21 aanvragen ontvangen en beoordeeld door een commissie van deskundigen. Zes aanvragen werden geselecteerd en ontvangen elk een subsidie van 300.000 euro.

Alle verdere informatie en documenten kun u via DEZE link vinden. 

Over de voorbije tien jaren zijn er al heel wat prachtige projecten in de steigers gezet die uitvoering geven aan het Vlaams ruimtelijk beleid.  

 

10 JAAR STRATEGISCHE PROJECTEN

 

In 2018 werd voor de tiende keer een oproep voor strategische projecten georganiseerd. Zes nieuwe projecten werden geselecteerd, zie hier het resultaat.

Dit was ook het ideale moment om terug te blikken op alle realisaties van de afgelopen jaren. Daarom werd op 18 september 2018 een feestelijk leer- en netwerkmoment georganiseerd in Gent.

Het programma bestond uit:

Inleiding en presentatie 1

  1. Verwelkoming door Joke Schauvliege, oud-Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  2. 10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef - Departement Omgeving,  afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  3. Programma regie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck - Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - stad Gent
  4. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus - secretaris-generaal Departement Omgeving
  5. Strategisch project Oude Havengebieden Oostende: Sara De Greve - projectcoördinator presentatie 2
  6. Strategisch project Open ruimte in en om Mechelen: Myrtle Verhaeven - projectcoördinator presentatie 3

De publicatie '10 jaar strategische projecten' is via deze link beschikbaar.

_____________________________________________________________________

Een van de manieren waarop ruimtelijke plannen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. Er worden subsidies verleend als bijdrage in de loon- en werkingskosten van de projectcoördinatie en als bijdrage voor het voeren van een grondbeleidsstrategie voor de verwerving van gronden of constructies op strategische plaatsen. Dit is sinds 2007 geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05 oktober 2007

 

PROJECTCOÖRDINATIE

Naar aanleiding van de tiende oproep 2018, besliste oud-minister Schauvliege de goedkeuring van een subsidie projectcoördinatie voor zes nieuwe strategische projecten.

Meer informatie: klik hier.


 

OVERZICHT VAN ALLE SUBSIDIES VOOR PROJECTCOÖRDINATIE

Besluit Vlaamse Regering 4 juni 2004: 14 strategische projecten

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007:


VERWERVINGSSUBSIDIES

Aanvragen voor verwervingssubsidies kunnen ingediend worden binnen de subsidieperiode van het strategisch project en voor 1 november van elk kalenderjaar.

Op het kaartje hieronder kan u alle strategische projecten bekijken.

In de kijker

Twaalfde oproep gelanceerd


Elfde oproep - zes subsidies toegekend

Nieuwe projecten 2019
 

Publicaties

 

10 jaar Strategische Projecten

Planning in uitvoering - strategische projecten in het Vlaams ruimtelijk beleid