STRATEGISCHE PROJECTEN

2018 - TIENDE OPROEP - JANUARI

 

De negende oproep werd afgesloten Vier nieuwe strategische projecten werden goedgekeurd. Meer info: klik hier.
Er werden ook 3 verwervingssubsidies toegekend. Meer info: klik hier.
 Een van de manieren waarop ruimtelijke plannen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. Er worden subsidies verleend als bijdrage in de loon- en werkingskosten van de projectcoördinatie en als bijdrage voor het voeren van een grondbeleidsstrategie voor de verwerving van gronden of constructies op strategische plaatsen. Dit is sinds 2007 geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05 oktober 2007

 

PROJECTCOÖRDINATIE

Uit de negende oproep 2017, besliste minister Schauvliege de goedkeuring van een subsidie projectcoördinatie voor vier nieuwe strategische projecten.

Meer informatie: klik hier.


 

OVERZICHT VAN ALLE SUBSIDIES VOOR PROJECTCOÖRDINATIE:

 

Besluit Vlaamse Regering 4 juni 200414 strategische projecten ( 0,1 MB)

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007:

 


VERWERVINGSSUBSIDIES Aanvragen voor verwervingssubsidies kunnen ingediend worden binnen de subsidieperiode van het strategisch project en voor 1 november van elk kalenderjaar. In 2016 is door minister Schauvliege aan 2 strategische projecten een belofte voor verwervingssubsidie toegekend: verwervingssubsidies 2016.

 

Op het kaartje hieronder kan u alle strategische projecten bekijken.

In de kijker

Publicatie

Planning in uitvoering - strategische projecten in het Vlaams ruimtelijk beleid

Toon op kaart:

> Project status:
> Project type: