Stedelijk gebied Turnhout

De Vlaamse regering heeft op 4 juni 2004 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout definitief vastgesteld. 

;">gewenste ruimtelijke structuur TurnhoutMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Turnhoutse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

>> Meer info over RUP
>> Meer info over het voorafgaande planningsproces

Begin 1999 zijn de afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het studiebureau Mens en Ruimte begonnen aan een grondige analyse van de potenties van de Turnhoutse regio. Dit gebeurde in nauw overleg met de provincie Antwerpen, de gemeenten Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout en tal van administraties en belangengroepen. Het resultaat was een breed gedragen actieprogramma dat in maart 2002 kon worden voorgelegd aan de Minister. Dit actieporgramma is niet digitaal beschikbaar.