Stedelijk Gebied Sint-Niklaas

De Vlaamse Regering heeft op 19 januari 2007 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas definitief vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur Sint-NiklaasMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Sint-Niklaase in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

>> Meer info over RUP
>> Lees het eindrapport, met het voorstel van afbakening 2004  (pdf -  0,2MB) en bekijk de kaarten van dit eindrapport (pdf - 5,5 MB)