Afbakening Stedelijk Gebied Mechelen

De Vlaamse regering heeft op 18 juli 2008 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen definitief vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur MechelenMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Mechelse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

>> Meer info over RUP
>> Meer info over het voorafgaande planningsproces