Stedelijk gebied Kortrijk

Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk 
De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk definitief vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur KortijkMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Kortrijkse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

>> Meer info over RUP

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
>> Meer info over het voorafgaande planningsproces

Begin 1998 is een samenwerkingsverband van een aantal studiebureaus in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap begonnen aan een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het stedelijk gebied Kortrijk. Dit onderzoek had als doel te komen tot een voorstel van afbakeningslijn en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het Kortrijkse. Eind 2001 werd dit onderzoek afgerond met een eindnota. (Niet digitaal beschikbaar)