Stedelijk gebied Gent

De Vlaamse regering heeft op 16 december 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent definitief vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur GentMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Gentse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

>> Meer info over RUP
>> Meer info over het voorafgaande planningsproces