Afbakening Stedelijk gebied Brugge

Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

De Vlaamse regering heeft op 11 december 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge voorlopig vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur BruggeMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken voor:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Brugse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

Van 26 februari 2010  tot en met 26 april 2010 kon iedereen bezwaren, opmerkingen en adviezen over dit plan indienen. De opmerkingen worden nu gebundeld en verwerkt door Vlacoro. De Vlaamse Regering moet het definitieve plan uiterlijk 10 maanden na het einde van het openbaar onderzoek definitief goedkeuren.

>> Consulteer het voorlopig goedgekeurde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

>> Meer info over het voorafgaande planningsproces