Stedelijk gebied Antwerpen

De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen definitief vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur AntwerpenMet dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

 

  

>>  Consulteer het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

>>  Meer info over het voorafgaande planningsproces:

 

Studie: De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen

(update 27/7/2005)

In mei 2003 is het studiebureau Omgeving in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap begonnen aan een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het stedelijk gebied Antwerpen. Dit onderzoek heeft als doel te komen tot een voorstel van afbakeningslijn en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het Antwerpse.

In mei 2005 was de eindnota van deze studie klaar. Op basis van deze studie maakt de Vlaamse Overheid nu een gewestelijk RUP op om uitvoering te geven aan het actieprogramma. 

 

 

 

 

>> lees de eindnota van het planningsproces (mei 2005) (pdf - 0,8 MB)

 

 

>> de kaarten van de eindnota (pdf) (klik hier om alle kaarten te downloaden in één zip-file - pdf 38MB)