Stedelijk gebied Aalst

De Vlaamse regering heeft op 10 juli 2003 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Aalst definitief vastgesteld. 

gewenste ruimtelijke structuur Aalst

 

 

Met dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken vast:

  • een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Aalsterse in de toekomst kan gebeuren.
  • aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

>> Consulteer het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 

----------------------------------------------------------------------------------

>> Meer info over het voorafgaande planningsproces:

Begin 1998 is het studiebureau Omgeving in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap begonnen aan een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het stedelijk gebied Aalst. Dit onderzoek had als doel te komen tot een voorstel van afbakeningslijn en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het Aalsterse. 

In 2000 was de eindnota van deze studie klaar. Deze nota is niet digitaal beschikbaar.