RUP Vinderhoutse bossen en vallei van de Oude Kale

In juni 2013 start de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Oude Kale en de Vinderhoutse Bossen.

Situering RUP Vinderhoutse bossen en vallei van de Oude Kale 

Het plan moet o.a. de realisatie van de opties van de landinrichtingsprojecten voor de Oude Kale en de Groenpool Vinderhoutse Bossen mogelijk maken. De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt in overleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties. Een voorstel van ruimtelijk uitvoeringsplan is in april 2016 in bespreking gebracht met de lokale actoren. Op 28 april 2017 vindt een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP.

Beschikbare documenten: