RUP Maldegemveld

In november 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden rond Maldegemveld.

Situering plangebied RUP Maldegemveld

Er is daarvoor een overlegproces met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties opgestart. Meer over de aanpak van dat overlegproces leest u in de procesnota.

Beschikbare documenten: