RUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van een aantal landbouw- en natuurgebieden langs de Zeeschelde. Dat plan moet de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het gaat om het project Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham.

Situering plangebied RUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

Er is daarvoor een overlegproces met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties opgestart. Op 24 december 2018 vond een plenaire vergadering over het voorontwerp RUP plaats. De volgende stap is de opmaak van een ontwerp RUP.

Beschikbare documenten: