RUP Kempische Kleiputten

In november 2013 startte de Vlaamse overheid met een overlegproces voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kempische Kleiputten' op delen van de gemeenten Malle, Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Turnhout.

Er is daarvoor een overlegproces met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties opgestart. Een eerste RUP-voorstel werd begin 2016 in bespreking gebracht met de actoren. Op 27 april 2017 werd een plenaire vergadering georganiseerd over het voorontwerp RUP.

Op 22 december 2017 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 6 februari tot 6 april 2018.

Beschikbare documenten: