RUP Vallei van de Kleine Nete en Nete van Grobbendonk tot Lier

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor vallei van de Kleine Nete tussen Grobbendonk en Lier. Die plannen moeten o.a. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken.

De verschillende projecten van de Vlaamse overheid in de vallei van de Kleine Nete worden gecoördineerd door gouverneur Cathy Berx. Meer info over deze coördinatieopdracht op www.kleinenete.be.

Op 4 april 2014 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de verdere voortgang van de planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete. Het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Kleine Nete en Nete tussen Grobbendonk en Lier zal uitgaan van het voorkeursscenario voor de realisatie van de projecten van het Sigmaplan uit deze beslissing.

Er zullen afzonderlijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt worden voor drie deelgebieden:

  • RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete in Lier (openbaar onderzoek afgelopen op 15 juni 2018)
  • RUP Mondingsgebied Grote Nete (start opmaak RUP voorzien in 2019)
  • RUP Varenheuvel-Abroek (start opmaak RUP voorzien in 2020)