RUP Vallei van de Kleine Nete en Nete van Grobbendonk tot Lier

In 2016 zal de Vlaamse overheid starten met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van een aantal landbouw- en natuurgebieden langs Kleine Nete en Nete tussen Grobbendonk en Lier. Dat plan moet o.a. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken.

De verschillende projecten van de Vlaamse overheid in de vallei van de Kleine Nete worden gecoördineerd door gouverneur Cathy Berx. Meer info over deze coördinatieopdracht op www.kleinenete.be.

Op 4 april 2014 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de verdere voortgang van de planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete. Het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Kleine Nete en Nete tussen Grobbendonk en Lier zal uitgaan van het voorkeursscenario voor de realisatie van de projecten van het Sigmaplan uit deze beslissing.

Er zullen afzonderlijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt worden voor drie deelgebieden:

  • RUP Benedennete in Lier (in opmaak)
  • RUP Mondingsgebied Grote Nete (voorzien in 2018)
  • RUP Varenheuvel-Abroek (voorzien in 2019)