RUP Serregebied Sint-Katelijne-Waver

Het serregebied Sint-Katelijne-Waver omvat het gebied tussen de kernen van Lier, Mechelen en Heist-op-den-Berg en wordt globaal begrensd door het Netekanaal, de spoorlijn Antwerpen-Mechelen, (het tracé van) de R6, N15 en spoorlijn Lier-Aarschot. Het is gelegen in de gemeenten Lier, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Duffel en Berlaar. 

Situering plangebied RUP Serregebied Sint-Katelijne-Waver

Voor dit gebied werd in 2010 een stedenbouwkundige voorstudie opgemaakt om de mogelijkheden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van glastuinbouw in het gebied te onderzoeken in relatie tot bosuitbreiding en grondgebonden landbouw.

In 2013 is gestart met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het deelgebied Gasthuisvelden-Donderheide in functie van bosuitbreiding en het vrijwaren van een aantal gebieden voor grondgebonden landbouw. Voor de overige delen van het gebied worden in afwachting van verdere beleidsbeslissingen over de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw voorlopig geen planningsintiatieven op gewestelijk niveau genomen.