RUP Kasteelpark de Merode

De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 een starnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het kasteelpark de Merode op grondgebied van de gemeenten Westerlo en Herselt in de vallei van de Grote Nete. Over deze startnota werd een publieke consultatie georganiseerd.

Naar aanleiding van de resultaten van deze publieke consulatie is het planvoornemen bijgesteld en keurde de Vlaamse Regering op 30 april 2021 een nieuwe startnota goed (startnota 2). Over deze startnota 2 loopt een nieuwe publieke consultatie van 25 mei tot 23 juli 2021. Op 15 juni 2021 was er een (online) participatiemoment.