RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete Lier

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Benedennete in Lier. Dat plan moet o.m. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan en het Landschapspark Pallieterland mogelijk maken.

De Vlaamse Regering stelde het RUP definitief vast op 1 maart 2019. De Raad van State vernietigde in 2021 het plan zodat het gewestplan voor dit gebied opnieuw van kracht is.