RUP Leievallei van Bavikhove tot Deinze

De Vlaamse overheid zal binnenkort starten met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Leie van Bavikhove tot Deinze. Dat plan moet onder andere de realisatie van het project Rivierherstel Leie mogelijk maken. 

Situering plangebied RUP Leievallei van Bavikhove tot Deinze

Op dit ogenblik maakt de Vlaamse Landmaatschappij een landbouweffectenrapport (LER) op voor de verschillende projectzones. Als deze rapporten klaar zijn, kan het overlegproces met de lokale besturen en natuur- en landbouworganisaties voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan starten.