RUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille

In 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw- en natuurgebieden in de kustpolders tussen Oudenburg en Jabbeke. Het plan moet o.a. de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge mogelijk maken.

Situering plangebied Kustpolders Oudenburg-Stalhille

In juni 2016 werd een voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd worden aan een plenaire vergadering. Op 3 mei 2019 stelde de Vlaamse Regering een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Van 13 juli tot 13 september 2019 is er een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.

Op maandag 26 augustus 2019 is er doorlopend van 18 tot 21u een infomarkt in Cultuurcomplex Ispo Facto, Marktstraat 25 in Oudenburg.

Beschikbare documenten: