RUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille

In 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw- en natuurgebieden in de kustpolders tussen Oudenburg en Jabbeke.

Situering plangebied Kustpolders Oudenburg-Stalhille

 

Het plan moet o.a. de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge mogelijk maken. In overleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties opgestart is een planvoorstel uitgewerkt. In juni 2016 werd een voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd worden aan een plenaire vergadering.

Op 3 mei 2019 stelde de Vlaamse Regering een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Van 13 juli tot 13 september 2019 is er een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.

Beschikbare documenten: