RUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille

In 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw- en natuurgebieden in de kustpolders tussen Oudenburg en Jabbeke.

Situering plangebied Kustpolders Oudenburg-Stalhille

 

Het plan moet o.a. de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge mogelijk maken. In overleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties opgestart is een planvoorstel uitgewerkt. In juni 2016 zal een voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd worden aan een plenaire vergadering. Daarna kan een ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Nadat de Vlaamse Regering het ontwerpplan voorlopig vaststelt, volgt een openbaar onderzoek.

Beschikbare documenten: