RUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille

In 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw- en natuurgebieden in de kustpolders tussen Oudenburg en Jabbeke. Het plan moet o.a. de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge mogelijk maken.

Op 3 juli 2020 stelde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

Beschikbare documenten: