RUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

De Vlaamse overheid werkt aan de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Demervallei tussen Diest en Werchter. In overleg met de verschillende partners is als onderdeel van een strategisch project een "Integrale visie voor Demer en Laak" opgesteld. De Vlaamse Regering keurde deze visie goed op 23 december 2016.

Deze visie vormt nu de basis voor het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de nieuwe bestemmingen in het gebied zal vastleggen en de herinrichting van de vallei als onderdeel van het Sigmaplan.

Plangebied RUP Demervallei van Diest tot Werchter

Op 20 december 2018 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter. Nu volgt de opmaak van een ontwerp RUP.

Beschikbare documenten: