RUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

De Vlaamse overheid maakte een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Demervallei tussen Diest en Werchter. In overleg met de verschillende partners is als onderdeel van een strategisch project een "Integrale visie voor Demer en Laak" opgesteld. De Vlaamse Regering keurde deze visie goed op 23 december 2016.

Deze visie vormde de basis voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de nieuwe bestemmingen in het gebied vast legt en de herinrichting van de vallei als onderdeel van het Sigmaplan mogelijk maakt.

Op 2 april 2021 stelde de Vlaamse Regering het plan definitief vast.