RUP Scheldepolders Hingene

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Scheldepolders in Hingene (Bornem). Dat plan moet o.m. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken en zal ook het erfgoedlandschap "Polder en kasteeldomein van Hingene" aanduiden.

Ontwerp RUP Scheldepolders Hingene

Eind 2016 is een eerste planvoorstel in bespreking gebracht met de lokale actoren. Op 23 mei 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP. De Vlaamse Regering stelde op 22 februari 2019 het ontwerp RUP Scheldepolders Hingene voorlopig vast. Het openbaar onderzoek zal loopt van 2 april tot 31 mei 2019.

Op woensdag 24 april 2019 is er doorlopend van 16u tot 20u een infomarkt over het ontwerp RUP en het Sigmaproject in het Gemeenschapshuis Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73 te Hingene (Bornem).

Beschikbare documenten: