RUP Scheldepolders Hingene

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Scheldepolders in Hingene (Bornem). Dat plan moet o.m. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken en zal ook het erfgoedlandschap "Polder en kasteeldomein van Hingene" aanduiden.

Eind 2016 is een eerste planvoorstel in bespreking gebracht met de lokale actoren. Op 23 mei 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP. Er wordt nu een ontwerp RUP opgemaakt.

 

Beschikbare documenten: