De opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de randstedelijke openruimtegebieden in de Antwerpse zuidrand wordt voorbereid worden via de werking van het Landschapspark Zuidrand en het strategisch project Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand waarvoor de provincie Antwerpen een erkenning en subsidie kreeg van het Departement Omgeving.

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een eerste gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het deelgebied Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12. Op 21 mei 2021 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni tot en met 6 augustus 2021.