RUP Fort van Lillo

In 2018 start de Vlaamse overheid met de opmaak een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Fort van Lillo langs de Schelde in Antwerpen.

Op 30 november 2018 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan goed. Binnenkort zal er een publieke consultatie en een participatiemoment over deze startnota georganiseerd worden.