RUP GGG Bovenzanden

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Bovenzanden langs de Rupel in Heindonk (Willebroek). Het plan moet de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het gebied Bovenzanden maakt binnen het Sigmaplan deel uit van de Cluster Dijlemonding.

Situering plangebied RUP GGG Bovenzanden

 

De Vlaamse Regering stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast op 13 november 2020.