RUP GGG Bovenzanden

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Bovenzanden langs de Rupel in Heindonk (Willebroek). Het plan moet de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het gebied Bovenzanden maakt binnen het Sigmaplan deel uit van de Cluster Dijlemonding.

Situering plangebied RUP GGG Bovenzanden

 

Op 12 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed. Over deze startnota liep een publieke consulatie van 27 november 2018 tot 25 januari 2019. Op 6 december 2018 vond een pariticpatiemoment plaats in het Oud Gemeentehuis van Willebroek.

Op basis van de verwerking van de inspraakreacties wordt nu een scopingnota opgemaakt.

Beschikbare documenten: