Studies

Het Departement RWO voert studies uit in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Een overzicht van deze studies vindt u terug op de website ruimtelijkeordening.be