Visievorming op lange termijn

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de  Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor.

Meer weten?