Tweede herziening

De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2010 een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. De bindende bepalingen werden op 16 februari 2011 bekrachtigd door het Vlaams Parlement. Beide bepalingen verschenen op 18 april 2011 in het Belgisch Staatsblad. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening treedt de herziening 14 dagen nadien in werking, op 2 mei 2011 dus.

Meer weten?

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - gecoördineerde versie 2011