Eerste herziening

Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. De bindende bepalingen werden door het Vlaams Parlement bekrachtigd bij decreet van 19 maart 2004. Op 21 april verscheen de herziening in het Belgisch Staatsblad.

De herziening die doorgevoerd is in 2003 heeft drie aspecten:

  • De ruimte voor wonen, meer bepaald over de gewenste verdeling van bijkomende woningen over de stedelijke gebieden en buitengebied.
  • De ruimte voor bedrijven: hoe moet de herbestemming van zonevreemde bedrijven in de ruimtebalans geïnterpreteerd worden?
  • De versterking van de stedelijke structuur in Limburg door de aanduiding van Beringen als een kleinstedelijk gebied.

Meer weten?

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - gecoördineerde versie april 2004