Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

'Vlaanderen open en stedelijk'

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Het structuurplan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

Kies een invalshoek

 

Stedelijke gebieden Buitengebied Economie Lijninfrastructuur

 

 

Nog meer weten...

 

In de kijker

Dertiende oproep Strategische Projecten is gelanceerd

 

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim twee miljoen euro in 7 nieuwe strategische projecten

Voor meer info klik hier

 

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim één miljoen euro in verwervingssubsidies voor strategische projecten

Voor meer info klik hier

 

Twaalfde oproep strategische projecten gelanceerd

 

Zes nieuwe subsidies voor strategische projecten in kader van de elfde oproep

Voor meer info klik hier

 

Publicaties

 

10 jaar Strategische Projecten

Planning in uitvoering - strategische projecten in het Vlaams ruimtelijk beleid