Nieuwsoverzicht

Negende oproep strategische projecten

04.05.2017
Voor de negende keer organiseert de Vlaamse Overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. ...

Voor de negende keer organiseert de Vlaamse Overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid.

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. De criteria waaraan een project moet voldoen staan beschreven in de documenten bij de oproep.

Let op: voor deze negende oproep werd het aanvraagformulier aangepast!

Indienen kan tot en met 16 augustus 2017

Deze subsidie is bestemd voor publieke actoren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen door een concreet project te realiseren. Dat project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerking met private partners is mogelijk. De projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied stimuleren.Ga naar het volledige nieuwsoverzicht