Nieuwsoverzicht

3,3 miljoen euro voor ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen

23.12.2014
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte...

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte in Vlaanderen moet verstandig worden gebruikt. Daarom investeert de minister 3,3 miljoen euro in twaalf verschillende projecten waardoor de kwaliteit van de ruimte in Vlaanderen wordt verbeterd. Het gaat om twee soorten projecten: strategische projectcoördinatie en verwerving van gronden of panden.

 

Het is dikwijls nodig om gronden en panden van eigenaar te doen veranderen om de ruimtelijke doelstellingen te halen. Daarom voorziet de Vlaamse minister van Omgeving in verwervingssubsidies voor gemeenten, provincies en andere publieke actoren. Deze subsidies voor gronden of panden kunnen tot 40% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van 500.000 euro per project. Tot 1 november 2013 konden provincies, gemeenten of andere publieke actoren een subsidieaanvraag indienen.

Van de vier ingezonden projecten werden er drie door een jury van deskundigen geselecteerd. Het belangrijkste selectiecriterium is de situering van het project in een breder strategisch grondbeleid. Er worden in 2014 voor een totaal bedrag van 630.000 euro subsidies verleend als bijdrage in de verwerving van gronden en constructies aan de Vaartkom te Leuven (122.000 euro), aan het Centraal Station in Antwerpen (500.000 euro), en in de Zennevallei (8.000 euro). Zo kan de stad Leuven via deze subsidie een pand van 0,85 are aankopen teneinde een buurtpark aan te leggen.

Een tweede ondersteuningsmaatregel betreft de subsidie voor strategische projectcoördinatie. Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. Op 15 juli 2014, de einddatum voor de aanvragen van deze subsidie, waren 17 projecten ingediend.

Een commissie van deskundigen beoordeelde de projecten en stelde een rangschikking op. Negen projecten werden geselecteerd. Zij kunnen de komende drie jaar rekenen op een professionele projectondersteuning waarbij een projectcoördinator of coördinatieteam een optimale bundeling van middelen, een versnelde uitvoering en een verbeterde communicatie moet garanderen. Het gaat om de projecten Regionet Leuven, Reconversie Vilvoorde-Machelen, Hoge Kempen Verankerd, RivierPark Maasvallei, Schelde Sterk Merk, Denderland, Grenspark Kempen Broek, Bebouwd Perifeer Landschap en Energielandschap 2.0 die elk een subsidie ten belope van 300.000 euro ontvangen.

Joke Schauvliege: “Deze projecten hebben stuk voor stuk een duidelijke hefboom- en voorbeeldfunctie voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Ze bieden een ruimtelijke kwaliteitsgarantie die ik graag ondersteun. Ook in 2015 zal ik mijn administratie daarom opdracht geven een nieuwe oproep te lanceren”.Ga naar het volledige nieuwsoverzicht