Nieuwsoverzicht

Vijfde oproep strategische projecten gelanceerd

14.03.2013

 

Indieningstermijn tot 5 april 2013 

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk.
Aanvraagdossiers indienen kan tot en met 5 april 2013.

Tot 800.000 euro subsidie per project:
Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren.
Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

Voorwaarden:
Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren.

Het project moet ondermeer aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces
  • Voorbeeld- en signaalfunctie
  • Integraal karakter (meerdere aspecten)
  • Stimuleert een vernieuwingsproces
  • Vergroot de functionele verwevenheid
  • Administratieve en institutionele complexiteit

Een aanvraag indienen:

Het aanvraagformulier (dat begin januari 2013 wordt beschikbaar gesteld), vergezeld van de vereiste bijlagen, aangetekend naar strategische projecten, Departement Ruimte Vlaanderen, Koning AlbertII-laan 19, bus 11,dient  uiterlijk op 5 april 2013 toe te komen, te worden afgegeven ofwel aangetekend te zijn verzonden.

Een commissie van deskundigen zal de ingediende projecten beoordelen en rangschikken. De bevoegde minister beslist  vervolgens op basis van de beschikbare budgetten over de hoogst gerangschikte projecten. De volledige voorwaarden en procedure voor het bekomen van subsidies worden uiteengezet in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

Voeg voor verzending aan het dossier een cd-rom toe met het digitale aanvraagfomulier en de bijlagen waarover u digitaal beschikt. Dit helpt ons bij de verwerking van uw aanvraagdossier.

Aanvraagformulier vijfde oproep 

Besluit Vlaamse Regering 5/10/ 2007 (BS 27/11/2007)

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@rwo.vlaanderen.be
Strategische projecten
Departement Ruimte Vlaanderen
Koning Albert-II laan 19 bus 12, 1210 Brussel
Telefoon 02 553 11 71Ga naar het volledige nieuwsoverzicht