Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. Een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat is de krachtlijn van het plan. De consequenties van deze visie worden in detail en op wetenschappelijk onderbouwde wijze uitgewerkt voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur.

De opeenvolgende regeringen hebben de uitvoering van het plan onderschreven en intussen zie je op het terrein duidelijk de gevolgen. Het ruimtelijk beleid is onder impuls van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enorm geprofessionaliseerd.

Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld herzien. Dit gebeurde voor het laatst in de periode 2010-2011.

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. Meer info daarover op beleidsplanruimte.be.

 

Strategische Projecten

Een van de manieren waarop de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2007 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. 

De verschillende gesubsidieerde projecten worden hier aan u voorgesteld. 

ACTUEEL

Subsidies toegekend voor 7 nieuwe strategische projecten

In 2020 werden er voor de twaalfde oproep 15 aanvragen ontvangen en beoordeeld door een commissie van deskundigen. Zeven aanvragen werden geselecteerd en ontvangen elk een subsidie.

Verdere informatie hierover vindt u HIER.

 

Vier verwervingssubsidies toegekend voor strategische projecten

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir investeert ruim één miljoen euro in strategische projecten waarbij gronden en infrastructuur aangekocht worden voor ontwikkelingen die Vlaanderen ten goede komen. De subsidies worden verleend aan de gemeente Grobbendonk en de stad Lier, de stad Antwerpen en de gemeente Brasschaat.

Het persbericht van 2 december 2020 hierover vindt u HIER.

 

Twaalfde oproep strategische projecten gelanceerd! 

Voor een twaalfde keer organiseert de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid.  

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. De criteria waaraan een project moet voldoen, staan beschreven in de documenten bij de oproep. 

Deze subsidie is bestemd voor publieke actoren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen door een concreet project te realiseren. Dat project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Aanvraagdossiers kunnen ingediend worden tot en met 17 juli 2020. 
Let op: voor deze twaalfde oproep werd het aanvraagformulier aangepast! 

Via DEZE link vindt u de voorwaarden om deel te nemen aan deze oproep en een overzicht van de eerder gesubsidieerde strategische projecten. 

 

Deze oproep is een initiatief van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid – tel. 02 553 11 89 / mail: strategische.projecten@vlaanderen.be 

 

  • 2019 - ELFDE OPROEP - ZES SUBSIDIES TOEGEKEND

    Al voor het twaalfde opeenvolgende jaar lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die via een concreet project willen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Planningsprocessen

De visie en principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden toegepast met oog voor de specifieke situatie in een bepaald gebied. De afdeling Gebieden en Projecten voert samen met de betrokken ruimte- gebruikers planningsprocessen  uit. 

Resultaat van deze processen is een ruimtelijke visie op het gebied. De bevoegde minister kan vervolgens beslissen tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen om de ruimtelijke visie op het terrein te realiseren.